Trykksaker

Digital verden? Ikke helt ennå. Mye skal ned på papir også.

Og vi har en innrømmelse: Vi liker papir! Og fremdeles er det en del som man ikke kan (eller bør) lage digitalt.

Ply hjelper deg med design på alt av trykt materiell, f.eks.
• kataloger og ordreblokker
roll-up og messevegg
• butikkmateriell
• forpakningsdesign
• annonser
• vippetasser
• flyere
• plakater etc.

Design
 er ikke bare form og farge. God design er målrettet design som lages med en bakenforliggende idé og strategi, en strategi som har som mål å sikre kommunikasjon med målgruppen på best mulig måte. Selv den minste lille trykksak kommuniserer med mottakeren. Hvem er målgruppen og hvilke mål har du med kommunikasjonen? Vi hjelper deg med dette.

Ta kontakt med Petter Garås tlf. 4000 8222, eller petter@plydesign.no