Målrettet markedsføring av din bedrift

Ønsker du å gi bedriften din et løft for å utnytte ditt kundepotensial bedre eller nå nye kundegrupper? Ply Design og Kommunikasjon hjelper deg å kartlegge og finne målrettede løsninger for å bedre kommunikasjonen for din bedrift på nett eller papir.

Strategisk design og  kommunikasjon gir resultater

Gjennom målrettet design og målrettet kommunikasjon sikrer du at bedriften din gir et troverdig og helhetlig inntrykk og skaper relasjon kundene. Ply gir bedriften din et løft gjennom en prosess hvor vi samarbeider for å kartlegge, beslutte og raskt iverksette tiltak som gir resultater og økt lønnsomhet. I små og mellomstore bedrifter behøver ikke prosessen for å gi bedriften et løft være så langvarig og tidkrevende og vi hjelper deg å fram til konkrete tiltak som raskt kan gjennomføres.

Sammen kartlegger vi din bedrifts kommunikasjonsbehov:

• Hvem ønsker jeg først og fremst å kommunisere med?
• Hva ønsker jeg å oppnå med denne kommunikasjonen?
• Hvordan og med hvilke virkemidler kan jeg nå fram til målgruppen?

Ply ønsker å være din diskusjonspartner for å nå dine mål. Sammen stiller vi spørsmål og tenker høyt for bedre å kunne finne og bearbeide nåværende målgruppe og identifisere potensielle nye målgrupper. Deretter finner vi tenkte karakteristikker og egenskaper ved målgruppene og bruker dette når vi spisser kommunikasjonen gjennom bruk av språk og tekstinnhold, designelementer og farger – og ikke minst gjennom å prioritere informasjonen samtidig som vi sikrer god funksjonalitet. Ved å finne hva som er viktig for din kunde, vet du hva du skal vektlegge når du skal nå dine kunder og øke salget. Vi er behjelpelige med å utforme markedsplan og konkrete markedsaktiviteter som skal hjelpe deg å nå markedsmålene dine. 

Vi har respekt for kundens kompetanse. Vi har et tett forhold til kundene våre og liker å yte det lille ekstra. Ply er lojale og engasjert i det vi jobber med og yter god service. Se skriftlige referanser her.

Kostnadsfritt møte? Ta kontakt med Petter via kontaktskjema under eller tlf. 4000 8222.

Ply Design og Kommunikasjon as
Dølasletta 7, 3408 Tranby
Tlf. 4000 8222
petter@plydesign.no