Målrettet markedsføring gir resultater

Vil du utnytte ditt kundepotensial bedre eller nå nye kundegrupper? 

Ply Design og Kommunikasjon hjelper deg med å planlegge og gjennomføre markedsføringen. Med en god plan for markedsføring kan du beslutte og iverksette markedstiltak som gir resultater. 

Ply hjelper deg å finne målrettede løsninger på nett eller papir. I små og mellomstore bedrifter kan tiltakene settes inn på relativt kort tid og gi økt lønnsomhet. Ply hjelper deg med å komme fram til konkrete tiltak som raskt kan gjennomføres. Gjennom målrettet design og strategisk kommunikasjon sikrer du at bedriften din gir et troverdig og helhetlig inntrykk og skaper en god relasjon til kundene. Slik sikrer du også høyere kundetilfredshet og gjenkjøp.

Ply engasjerer seg – alltid

Vi ser at kundene våre har god nytte av å bruke Ply som sin egen «markedsavdeling». Ved å bruke oss kan du få gjort det du trenger og samtidig ha kontroll over utgiftene. Ply er et fullservice reklamebyrå slik at du slipper jobben med å hente inn kompetanse fra flere leverandører. Samtidig er vi så små at du blir prioritert! Vi gir pris etter ditt ønske, enten per time eller for ferdigstilt prosjekt.

Ta kontakt for et kostnadsfritt og uforpliktende møte: petter@plydesign.no Tlf. 4000 8222

Er du klar? 
Kartlegging blir til en plan

Oftest starter vi denne prosessen med et bli-kjent-møte hvor du forteller oss litt om hva du trenger, mens vi tar en rask kartlegging av nåværende behov og skisserer mulige veier å gå. Ply hjelper deg gjerne gjennom hele prosessen fra a-å, eller på enkelte områder der du har behov.

De fleste kunder sitter med mye informasjon om markedet de skal ut i, men vi ser ofte at kundene trenger et dytt på å systematisere informasjonen de sitter med, slik at de lettere kan ta hensiktsmessige valg og prioritere rett i bruk av markedsførings-midlene. En forenklet markedsplan med markedsmål, strategi og valg av målgruppe(r) er en god start og gir bedre forutsetninger for å lykkes.

Ta kontakt med Ply, så hjelper vi deg i gang med markedsplanen! petter@plydesign.no
Tlf. 4000 8222

Snart ferdig? 
Retning på markedsføringen

Med kartleggingen på plass, kan vi gå løs på disse spørsmålene:
• Hvordan skal jeg nå markedsmålene?
• Hva kjennetegner målgruppene?
• Hvordan kommuniserer jeg best med denne målgruppen?
• Hvilke kanaler gir best mulighet for å nå målgruppen?
• Hva ønsker jeg å oppnå med kommunikasjonen?

Ta kontakt med Ply, så hjelper vi deg med målgrupper og målgruppebeskrivelser! petter@plydesign.no
Tlf. 4000 8222

Gå!
Vi går i gang med markedsaktivitetene 

Og NÅ kan vi virkelig begynne å spisse markedsføringen og prioritere markedsaktiviteter etter hva det er mest hensiktsmessig å bruke penger på. Hvis du er i en etableringsfase ser vi at mange kunder har behov for elementer som:

visuell identitet inkl. logo og visittkort
hjemmeside inkl. SEO (søkemotoroptimalisering), Google Ads
PowerPoint-presentasjon
folder med informasjon

Ta kontakt med Ply, så hjelper vi deg i gang! petter@plydesign.no
Tlf. 4000 8222